Přejít na: Obsah | Menu | Kontaktní formulář
Evropská unie Hlavní město Praha

Operační program Praha – pól růstu ČR

Galerie

thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———
thumb alt
———

Nový operační program

OPERAČNÍ PROGRAM - PRAHA PÓL RŮSTU ČR

V roce 2015 schválený Operační program Praha - pól růstu ČR podporuje zejména oblasti jako je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, dále udržitelná mobilita a energetické úspory, také podporuje sociálního začleňování a boj proti chudobě, a v neposlední řadě lze získat finanční pomoc na projekty zaměřené na vzdělání a vzdělanost a podporu zaměstnanosti.

Celé aktuální znění OP PPR naleznete zde: www.prahafondy.eu/cz/opppr/dokumenty/1146_operacni-program-praha---pol-rustu-cr.html

Pokud vás zajímá, jaké výzvy byly již vyhlášeny, a které jsme pro vás v roce 2016 připravili, navštivte Harmonogram výzev: www.prahafondy.eu/cz/opppr/vyzvy.html

Veškeré další informace o programu prozatím naleznete na webových stránkách www.prahafondy.eu v sekci OP PPR.

Rychlý kontakt

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor evropských fondů
Jungmannova 35/39
111 21 Praha 1
fon@praha.eu

Kontaktní formulář
OPPK OPPA Prague EU

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI