Ochrana údajů
Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR Vám poskytujeme důležité informace o tom, jakým způsobem naše webová platforma oppraha.cz zachází s Vašimi osobními údaji. Jako správce těchto údajů, Pan Radovan Novotný s adresou Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika, si klade za cíl chránit Vaše osobní informace a zajištění Vašich práv v oblasti soukromí. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy transparentně, v souladu s právními předpisy a pouze pro účely, pro které byly shromážděny. Tento úsek je zaměřen na podrobné vysvětlení principů zpracování údajů, včetně účelu zpracování, právního základu pro zpracování a doby, po kterou jsou údaje uchovávány.

Bezpečnost osobních údajů

Zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Bereme veškeré možné technické a organizační opatření, aby byly Vaše údaje chráněny proti neautorizovanému přístupu, ztrátě, zneužití nebo jakékoliv jiné formě neoprávněného zpracování. V tomto odstavci popisujeme konkrétní bezpečnostní opatření, která zahrnují šifrování komunikace, pravidelné aktualizace zabezpečení systému a školení zaměstnanců o důležitosti ochrany osobních údajů. Dále se dočtete o tom, jakým způsobem jsou osoby pracující s osobními údaji školena a jaké zásady dodržují, aby byla zajištěna maximální bezpečnost zpracovávaných údajů.

Práva subjektů údajů

Jako uživatel našeho webu máte řadu práv týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. V tomto oddíle Vám představujeme Vaše klíčové právní nároky vůči nám jako správci Vašich osobních údajů, včetně práva na přístup k údajům, práva na opravu, práva na výmaz, práva na omezení zpracování a práva na přenositelnost údajů. Dále zde najdete vysvětlení postupů, jak lze tato práva uplatnit, a v jakých lhůtách Vám budeme odpovídat.

Kontaktní údaje pro uplatnění práv

Pro uplatnění Vašich práv nebo pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete kdykoliv kontaktovat správce osobních údajů Pana Radovana Novotného na e-mailové adrese [email protected] nebo na adresu korespondence Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika. V této sekci naleznete také informace o tom, jak správce zpracovává a reaguje na Vaše požadavky a uplatnění zákonných práv v rámci GDPR.

O autorovi

Radovan Novotný

Jsem expert na zaměstnanost s dlouholetou praxí v oblasti HR. Zabývám se trendy v zaměstnávání, analýzou trhu práce a poradenstvím v oblasti lidských zdrojů. Líbí se mi sdílet své znalosti a postřehy na blogu, kde píšu o strategiích náboru a udržení talentů v organizacích. Spolupracuji s firmami na vytváření inkluzivních pracovních kultur a na zlepšování pracovních podmínek.

Napsat komentář